آشیان / برچسب آرشیوها:  رسالت، انتشار اخبار، زلزله آذربايجان، سياه نمايی، گناه نابخشودنی، خبرنگاران

برچسب آرشیوها:  رسالت، انتشار اخبار، زلزله آذربايجان، سياه نمايی، گناه نابخشودنی، خبرنگاران

رسالت: انتشار اخبار زلزله آذربايجان، «سياه نمايی» و«گناه نابخشودنی» خبرنگاران است !!

روزنامه رسالت، وابسته به جناح حاکم، در شماره چهارشنبه با انتشار يادداشتی عنوان «تيتر دوم»، رسانه ها و خبرنگاران ايران را به دليل انتشار اخبار مناطق زلزله زده آذربايجان شرقی به «سياه نمايی»، «همسويی با ضد انقلاب» و «اقدام عليه امنيت» متهم کرده است. اين روزنامه وابسته به جناح حاکم …

بیشتر بخوانید