آشیان / برچسب آرشیوها:  رصد، دوران کودکی‌ام، جنبه‌های زندگی، ایران قدیم

برچسب آرشیوها:  رصد، دوران کودکی‌ام، جنبه‌های زندگی، ایران قدیم

رصد به دوران کودکی‌ام – بخش چهاردهم

برخی جنبه‌های زندگی و کسب و کارهای دیرینه در ایران قدیم آنچه در این سلسله نوشته‌ها در زیر عنوان «رصد به دوران کودکی‌ام» می‌خوانید، نه پژوهشی و جامعه‌شناسانه است و نه جامع و کامل، بل صرفاً خاطره‌هایی است که با زبانی ساده و بی‌پیرایه نگاشته شده است؛ خاطره‌هایی از آنچه …

بیشتر بخوانید

رصد به دوران کودکی‌ام – بخش سیزدهم

برخی جنبه‌های زندگی و کسب و کارهای دیرینه در ایران قدیم   ♦یادآوری: آنچه در این سلسله نوشته‌ها در زیر عنوان «رصد به دوران کودکی‌ام» می‌خوانید، نه پژوهشی و جامعه‌شناسانه است و نه جامع و کامل، بل صرفاً خاطره‌هایی است که با زبانی ساده و بی‌پیرایه نگاشته شده است؛ خاطره‌هایی …

بیشتر بخوانید

رصد به دوران کودکی‌ام / بخش ۴

برخی جنبه‌های زندگی و کسب و کارهای دیرینه در ایران قدیم یادآوری: آنچه در این سلسله نوشته‌ها در زیر عنوان «رصد به دوران کودکی‌ام» می‌خوانید، نه پژوهشی جامعه‌شناسانه است و نه جامع و کامل، بل صرفاً خاطره‌هایی است که با زبانی ساده و بی‌پیرایه نگاشته شده است؛ خاطره‌هایی از آنچه …

بیشتر بخوانید

رصد به دوران کودکی‌ام – بخش سوم

برخی جنبه‌های زندگی و کسب و کارهای دیرینه در ایران قدیم   یادآوری: آنچه در این سلسله نوشته‌ها در زیر عنوان «رصد به دوران کودکی‌ام» می‌خوانید، نه پژوهشی جامعه‌شناسانه است و نه جامع و کامل، بل صرفاً خاطره‌هایی است که با زبانی ساده و بی‌پیرایه نگاشته شده است؛ خاطره‌هایی از …

بیشتر بخوانید