In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

رصد، دوران کودکی‌ام ،بخش هفدهم ، پایانی

رصد به دوران کودکی‌ام – بخش هفدهم و پایانی

برخی جنبه‌های زندگی و کسب و کارهای دیرینه در ایران قدیمیادآوری:آنچه در این سلسله نوشته‌ها در زیر عنوان «رصد به دوران کودکی‌ام» می‌خوانید، نه پژوهشی جامعه‌شناسانه است و نه جامع و کامل، بل صرفاً خاطره‌هایی است که با زبانی ساده و…
ادامه مطلب ...