آشیان / برچسب آرشیوها:  رصد به دوران کودکی‌ام

برچسب آرشیوها:  رصد به دوران کودکی‌ام

رصد به دوران کودکی‌ام

برخی جنبه‌های زندگی و کسب و کارهای دیرینه در ایران قدیم   پیش‌نوشتار مدت‌ها پیش و در پی پُرس‌وجوی برخی از نزدیکانم، قصد آن کردم که روزگار کودکی‌ام را رصد کنم و نگاهی دوباره بیندازم به شیوهٔ زندگی روزمرهٔ مردم عادی در گذشته‌ای نه چندان دور، یعنی حدود هشت دهه …

بیشتر بخوانید