In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

رصد به دوران کودکی‌ام

رصد به دوران کودکی‌ام

برخی جنبه‌های زندگی و کسب و کارهای دیرینه در ایران قدیم پیش‌نوشتارمدت‌ها پیش و در پی پُرس‌وجوی برخی از نزدیکانم، قصد آن کردم که روزگار کودکی‌ام را رصد کنم و نگاهی دوباره بیندازم به شیوهٔ زندگی روزمرهٔ…
ادامه مطلب ...