آشیان / برچسب آرشیوها:  رفته‌ها

برچسب آرشیوها:  رفته‌ها

غزل از دست رفته‌ها

عمری گذشت و شوق غزل ها ز دست رفت کندو شکست و شهد عسل ها ز دست رفت ما غرق  فکربوس و کنار همیشگی غافل که وقت راه عمل ها ز دست رفت می خواستیم تا که به اوجی سفر کنیم پایی نماند و حس جبل ها ز دست رفت …

بیشتر بخوانید