آشیان / برچسب آرشیوها:  رنجی هزاران ساله

برچسب آرشیوها:  رنجی هزاران ساله

داعش و داعش‌ها؛ برآمده از کینه و رنجی هزاران ساله

 عصر مگا ماشین، تجارت بین قاره‌ای، تبادل فرهنگی، عصر لذت، برهنگی، قدم زدن در شهر میان چراغ‌های چشمک‌زن، پوسترهای تبلیغاتی، مواجهه با گروه‌های حمایت از حیوانات، گروه نوازندگان موسیقی محلی، مصرف‌گرایی، عصر اطلاعات، چرخیدن در فضاهای مجازی، حمایت‌های انسانی، دوست‌یابی، دیدن عکس‌های آشنایان و غریبه‌ها، دیدن چند سر بریده و …

بیشتر بخوانید