In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

رهبر ان دی پی‌، وایاگرا، زلزله، استعفای شهردار، مونترال، مستراح، بهترین توالت، ویکتوریا، چند خبر کوتاه، کانادا

چند خبر کوتاه از کانادا

رای دیوان عالی‌ کانادا به تولید ژنریک VIGRAوایاگراشرکت بزرگ داروسازی فایزر حق انحصاری خود به تولید ویاگرا را از دست داد. این رای دیوان عالی‌ کانادا در یک دعوای حقوقی چند میلیون دلاری نتایجی ناگوار برای شرکت فایزر…
ادامه مطلب ...