آشیان / برچسب آرشیوها:  روایت امیر عابد‌‌ینی

برچسب آرشیوها:  روایت امیر عابد‌‌ینی

سرنوشت متفاوت د‌‌و میلیارد‌‌ر فوتبال ایران

روایت امیر عابد‌‌ینی از باشگاه‌د‌‌اری مه‌آفرید‌‌ خسروی و بابك زنجانی ∎ دولت گذشته از ورزش بیشتر به دنبال تبلیغات برای خود بود. ∎ همه کسانی‌که در ۸ سال گذشته به پرسپولیس آمدند نتیجه یک بده بستان سیاسی بود. ∎ بضاعت فکری من پاسخ نمی‌دهد که چرا حسن روحانی صالحی امیری …

بیشتر بخوانید