آشیان / برچسب آرشیوها:  روزگار سخت، روزنامه‌نگاران، پر شکیب، مسعود باستانی، هادی ابراهیمی رودبارکی، یکی داستان است، پر آب چشم

برچسب آرشیوها:  روزگار سخت، روزنامه‌نگاران، پر شکیب، مسعود باستانی، هادی ابراهیمی رودبارکی، یکی داستان است، پر آب چشم

روزگار سخت روزنامه‌نگاران پر شکیب؛ «یکی داستان است پر آب چشم»

امروز جمعه ۱۲ اکتبر، برابر است با روز کشف قاره آمریکا که پیرامون آن دوست و همکار عزیزمان حبیب ناظری مقاله‌ی سودمندی در همین شماره شهروند بی‌سی (صفحه ۲۳) نگاشته ‌است.  اما امروز برای من و دیگر همکاران دیرینه و اخیر شهروند بی‌سی، تولد نشریه‌ای است به‌نام «آینده» که در …

بیشتر بخوانید