In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

روز کارگر

روز کارگر، روز بزرگداشت و حفاظت از دستاوردهای زحمتکشان

روز کارگر روزی است که زحمتکشان دستاوردها و پیروزی‌ها و مبارزاتِ خود را در سراسر جهان جشن می‌گیرند و خواست‌های خود را برای تأمین شرایط کار بهتر و ایمن‌تر و زندگی بهتر بیان می‌کنند. درآمددوشنبه‌ای که گذشت، اوّل سپتامبر، «روز کارگر» در…
ادامه مطلب ...