آشیان / برچسب آرشیوها:  زبان‌شناسی، مردمی، باژگونه، میرزاآقا عسگری، مانی، ادبیات، شهرگان

برچسب آرشیوها:  زبان‌شناسی، مردمی، باژگونه، میرزاآقا عسگری، مانی، ادبیات، شهرگان

زبان‌شناسی مردمی باژگونه!

در زبان عربی چهار حرف: پ – گ – ژ – چ  وجود ندارد.آنها به جای این 4 حرف، از واج‌های :  ف – ک – ز – ج  بهره می‌گیرند.  و اما:چون عرب‌ها نمی‌توانند «پ» را بر زبان رانند، بنابراین ما ایرانی‌ها،  به پیل می‌گوییم: فیل! به پلپل می‌گوییم: …

بیشتر بخوانید