In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

زبان‌شناسی، مردمی، باژگونه، میرزاآقا عسگری، مانی، ادبیات، شهرگان

زبان‌شناسی مردمی باژگونه!

در زبان عربی چهار حرف: پ – گ – ژ – چ  وجود ندارد.آنها به جای این 4 حرف، از واج‌های :  ف – ک - ز – ج  بهره می‌گیرند. و اما:چون عرب‌ها نمی‌توانند «پ» را بر زبان رانند، بنابراین ما ایرانی‌ها، به پیل می‌گوییم: فیل!به پلپل می‌گوییم: فلفل…
ادامه مطلب ...