آشیان / برچسب آرشیوها:  زنان روزنامه‌نگار، سارا کریمی، مدرسه فمینستی، شهرگان، روزنامه‌نگاری زنانه

برچسب آرشیوها:  زنان روزنامه‌نگار، سارا کریمی، مدرسه فمینستی، شهرگان، روزنامه‌نگاری زنانه

زنان روزنامه‌نگار در روزنامه‌نگاری زنانه

آیا زنان روزنامه‌نگار محکوم به «حرفه‌ای شدن» بر مبنای فرمول‌های روزنامه‌نگاری‌اند؟ یا همواره میان روزنامه‌نگاری زنانه و روزنامه‌نگاری تعریف‌شده در حرکتند؟ آیا روزنامه‌نگاری زنانه هم می‌تواند فعالیتی حرفه‌ای باشد؟ و عرصه‌ای جدید را برای جامعه فراهم آورد؟ بی‌شک هر پاسخی به پرسش‌های بالا بی‌واسطۀ استدلال، حمل بر جانبداری و دگماتیسم …

بیشتر بخوانید