In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

زندانهای جمهوری اسلامی

شیرکو معارفی در زندان سقز اعدام شد

آرمان پرویزی، دانشجو کرد دانشگاه رشت به اعدام محکوم شد۲۵ نفر از فعالین سیاسی و مدنی استان کردستان در زندانهای جمهوری اسلامی در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برند.شیرکو معارفی زندانی سیاسی زندان سقز، در انفرادی این زندان اعدام…
ادامه مطلب ...