آشیان / برچسب آرشیوها:  زیبای زیر خاک خفته، رهنورد زریاب، داستان، ادبیات، افغان

برچسب آرشیوها:  زیبای زیر خاک خفته، رهنورد زریاب، داستان، ادبیات، افغان

زیبای زیر خاک خفته

یادداشت نویسنده: فکر می‌کنم در اواخر زمسـتان سـال ۱۳۵۱ بود که آقای خالد روشـان – معین وزارت اطلاعات و فرهنگ- مرا به دفترشان خواسـتند و گفتند که به ننگرهار بروم و از آن کاوش‌های باسـتانشـناسـیک که در «هده» جریان داشـت، گزارشی تهیه کنم. همان روز، همراه با یک عکاس، رفتم …

بیشتر بخوانید