آشیان / برچسب آرشیوها:  سامانه‌های تسلیحاتی

برچسب آرشیوها:  سامانه‌های تسلیحاتی

ارتش‌های روباتی

مخافل اجتماعی جهان آهسته آهسته وارد بحث‌ها در باره اخلاقی بوندن موضوع مربوط به روبات‌های جنگی می‌شود که می‌توانند از کنترل و تابعیت انسان خارج شده و آفریننده خود را مورد هدف قرار دهند. ما روز به روز بیشتر شاهد موارد طرح‌ریزی چنان سامانه‌هایی مستقلی هستیم که می‌توانند بدون شرکت …

بیشتر بخوانید