In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

سرمایه‌داری

سرمایه‌داری و مسئلهِ گذار از آن: و پاسخی به نقدها

در پاسخ به نوشته «آیا دوران سرمایه‌داری سرآمده»، دو نقد مفصل منتشر شده و چندین یادداشت نیز، برخی به درخواست خودم، از دوستان دریافت کردم. آن مقاله از دو قسمت تشکیل شده بود، در قسمت اول به سرمایه‌داری، مسائل و مصائب آن و امپریالیسم پرداخته…
ادامه مطلب ...