In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

سرمایه‌گذاران

بی‌تابی سرمایه‌گذاران خارجی پشت چراغ قرمز (زرد) ایران

مذاکرات مربوط به فعالیت هسته‌یی ایران و سخنرانی رئیس‌جمهور ایران در مجمع عمومی سالانهٔ سازمان ملل متحد و لغو تحریم‌های اقتصادی ایران و مناسبات ایران با غرب و شرکت‌های غربی  (و البته معضل داعش در منطقه) این روزها بار دیگر جزو خبرهای دست اوّل…
ادامه مطلب ...