آشیان / برچسب آرشیوها:  سلطان، روایت، ویل دورانت، مدرسه فمینستی، المیرا خداوردی تبریزی

برچسب آرشیوها:  سلطان، روایت، ویل دورانت، مدرسه فمینستی، المیرا خداوردی تبریزی

خرم سلطان به روایت ویل دورانت

مدرسه فمینیستی: «لوتر گفته بود: چنانکه به اطلاع می رسد بهترین نوع حکومت دنیوی را ترکها دارند.» ویل دورانت؛ تاریخ تمدن، جلد ششم، ص 846.   خرم خاتون: نام واقعی اش «آلکساندرا  آناستازیا لیسوفسکا » بوده است که به گفته ویل دورانت، اروپاییان او را «روکسلانه» می خواندند. آلکساندرا که از اسیران …

بیشتر بخوانید