آشیان / برچسب آرشیوها:  سمیه طوسی، زنی ایستاده، بیرون قاب، محمد آزرم، شهرگان

برچسب آرشیوها:  سمیه طوسی، زنی ایستاده، بیرون قاب، محمد آزرم، شهرگان

زنی ایستاده بیرون قاب

 خوانش شعر عکس‌های شام آخر در ۱۴ نما اثر محمد آزرم روشن است که برقراری ارتباط و انتقال پیام، تنها منوط به حوزه‌ی کلام نیست و تمام رفتارهای غیرکلامی نیز، معنا پذیر و پیام بخش هستند. توجه به قابلیت‌های ارتباط بصری که موجب انتقال پیام‌های غیرکلامی می‌شود، و جاذبه‌های تلفیق …

بیشتر بخوانید