In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

سه هزار میلیارد تومانی

مسکوت ماندن «نقش آقازاده‌ها» در پرونده سه هزار میلیارد تومانی

• املاك مه آفرید خسروی حراج شدبنا به گزارش روزنامه آرمان «حراج مه‌آفرید خسروی متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ مالی از جمله حراج ۳۹ خانه و مغازه در تهران و کرج در قالب مزایده آغاز شده است اما هنوز معلوم نیست که «آقازاده‌ها در این پرونده چه…
ادامه مطلب ...