آشیان / برچسب آرشیوها:  سوپراستورهای بزرگ، قوطی‌های ماهی‌، تاریخ گذشته،شهرگان

برچسب آرشیوها:  سوپراستورهای بزرگ، قوطی‌های ماهی‌، تاریخ گذشته،شهرگان

سوپراستورهای بزرگ قوطی‌های ماهی‌ تاریخ گذشته می‌‌فروشند

 Walmart پس از شکایت یک زن پذیرفته است که اشتباه کرده و Safeway دستور رسیدگی داده است.  شهرگان: زنی‌ پس از آنکه اخیراً به علت خوردن پاته لابستر تاریخ گذشته وال مارت مریض شد می‌‌گوید وقتی‌ دریافت که قوطی لابستر تاریخ گذشته بوده و باید یک سال پیش از قفسه …

بیشتر بخوانید