In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

سوپراستورهای بزرگ، قوطی‌های ماهی‌، تاریخ گذشته،شهرگان

سوپراستورهای بزرگ قوطی‌های ماهی‌ تاریخ گذشته می‌‌فروشند

 Walmart پس از شکایت یک زن پذیرفته است که اشتباه کرده و Safeway دستور رسیدگی داده است. شهرگان: زنی‌ پس از آنکه اخیراً به علت خوردن پاته لابستر تاریخ گذشته وال مارت مریض شد می‌‌گوید وقتی‌ دریافت که قوطی لابستر تاریخ گذشته بوده و باید یک…
ادامه مطلب ...