آشیان / برچسب آرشیوها:  سپیده جدیری، به کودکان “حوله” و جنبش‌های هم‌قسم ما

برچسب آرشیوها:  سپیده جدیری، به کودکان “حوله” و جنبش‌های هم‌قسم ما

به کودکان “حوله” و جنبش‌های هم‌قسم ما

این آواز تُرش کرده است غم، تُرش کرده است برکت برای زمین بی کاست و بی کم تُرش کرده است؛   عبور و مرگ‌های چشم‌دارِ شما که می‌ریزد روی هم بدن‌اش را دیدنی‌تر می‌کند…   امشب این آهِ لعنتی کدام گوشه است و من کدام گوشه؟ آوازهای یک طرَفه در …

بیشتر بخوانید