آشیان / برچسب آرشیوها:  سپیده جدیری، جواد عاطفه، عشق‌بازی با مرگ، فرجام نسل من

برچسب آرشیوها:  سپیده جدیری، جواد عاطفه، عشق‌بازی با مرگ، فرجام نسل من

جواد عاطفه: عشق‌بازی با مرگ، فرجام نسل من است

جواد عاطفه با کتاب‌هایی که پیش از این در ایران منتشر کرده است، برای هم‌وطنان مقیم وطن، نویسنده، مترجم و محققی نام‌آشنا به شمار می‌آید و اکنون با دو مجموعه داستان ممنوع‌الچاپِ "اجازه خروج" و "دیوارهای بلند گورستان شهر ما" که تنها در این سوی آب‌ها اجازه‌ی چاپ یافته‌اند، می‌رود …

بیشتر بخوانید