آشیان / برچسب آرشیوها:  سپیده جدیری، شاعر به مثابه روشنفکر، نانام، شهرگان

برچسب آرشیوها:  سپیده جدیری، شاعر به مثابه روشنفکر، نانام، شهرگان

شاعر به مثابه روشنفکر (بخش دوم)

در هفته‌ی گذشته پرونده‌ای را با موضوع «شاعر به مثابه روشنفکر» و با هدف طرح مسئله‌ی نیاز جامعه‌ی مدنی به شاعر به مثابه روشنفکری متعهد؛ از نظر کنش‌مند بودن‌اش و نه لزوماً از نظر خلق اثری متعهد، گشودیم. محمد آزرم، شاعر و تئوریسینی بود که در شماره‌ی قبل، دیدگاه‌هایش را …

بیشتر بخوانید