In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

سپیده جدیری، منیرو روانی‌پور، جنبش سبز، نویسندگان، شهرگان، ادبیات، ایران

منیرو روانی‌پور: تا ابد به جنبش سبز معتقدم

نویسندگان و جنبش سبز – بخش دو مصاحبه با خانم روانی‌پور طبق روال مصاحبه‌های من به صورت کتبی انجام شد. اما این نخستین گفت‌وگوی من در تمام این سال‌ها بود که با نفسی حبس شده، به مانند احساسی که به هنگام خواندن یک قصه‌ی مهیج و بسیار گیرا…
ادامه مطلب ...