In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

سیاست، تظاهرات، بازار تهران، سعید رهنما

سیاست پشت تظاهرات بازار تهران

نویسنده: سعید رهنماترجمه: آرش عزیزیتظاهراتی که در روز ۲ اکتبر در مقابل بازار تهران درگرفت واکنشی به بحران روزافزون اقتصادی و سقوط مداوم ارزش پول در ایران بود (ریال در سال گذشته بیش از دو سوم ارزش خود را از دست داده است) این تظاهرات در…
ادامه مطلب ...