آشیان / برچسب آرشیوها:  سیاست‌های شعر

برچسب آرشیوها:  سیاست‌های شعر

مدیوم نوشتار و سیاست‌های شعر

“در ایران ما، بدبختانه عموماً پا از شیوه‌ی پیشینیان برون نهادن را مایه‌ی تخریب ادبیات دانسته و عموماً همان جوهر استبداد سیاسی ایرانی، که مشهور جهان است، در ماده‌ی ادبیات نیز دیده می‌شود.” جمال‌زاده، یکی بود یکی نبود، ۱۲۹۷ “ادبیات یک ملت، آیینه‌ی مدنیت آن ملت است” تقی رفعت، روزنامه‌ی …

بیشتر بخوانید