آشیان / برچسب آرشیوها:  سیامک نجفی، شعر، ادبیات، شهرگان

برچسب آرشیوها:  سیامک نجفی، شعر، ادبیات، شهرگان

چند شعر از سیامک نجفی

انتگرال من مشتق قدر مطلق پریشان خیال تو انتگرال پری خیال تو ریشە در شجرە دارید من ریشە در تو تو انتگرال تاریخی من مشتق جغرافیا مشتق کوچە و پس کوچە مشتق مشتی خاک از دامنەی زاگرس تو اننگرال زاگرس تا کهکشانهای در آسمان هوا مختصر هوایی است ابری در …

بیشتر بخوانید