پیشنهاد سردبير سياست گفت و گو

نفس بی‌عدالتی در خود سیستم قانون‌گذار نهفته است

سپیده جدیری
گفت‌وگو با مهری جعفری به مناسبت سخنرانی اخیرش در سازمان ملل – بخش یک؛ وقتی قرار بر اعدام یک نوجوان گذاشته می‌شود، «تصویری که از...