In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

شاعر زندگی و انسان

اشعاری از علیشاه مولوی

شعر و زندگی زنده‌یاد علیشاه مولوی به روایت داریوش معمار؛شاعر زندگی و انسانروز که برآید از میان مه و اندوه؛ بر دوردست؛ شاعر از تنهایی خود عبور می‌کند، و جهان را در شکل‌های تازه برابر ما قرار می‌دهد، شاعر سرود عشق و زندگی را آوازی…
ادامه مطلب ...