آشیان / برچسب آرشیوها:  شاعر زندگی و انسان

برچسب آرشیوها:  شاعر زندگی و انسان

اشعاری از علیشاه مولوی

شعر و زندگی زنده‌یاد علیشاه مولوی به روایت داریوش معمار؛ شاعر زندگی و انسان روز که برآید از میان مه و اندوه؛ بر دوردست؛ شاعر از تنهایی خود عبور می‌کند، و جهان را در شکل‌های تازه برابر ما قرار می‌دهد، شاعر سرود عشق و زندگی را آوازی بلند می‌سازد و …

بیشتر بخوانید