In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

شروع یک روز زیبا

شروع یک روز زیبا

 ساعت هفت و ربع است. من پس از یک ساعت پیاده روی در گوشه زمین گلف روی یک نیم کت نشسته‌ام. در کنار من مصاحب ‏همیشگی‌ام است. امروز صبح تا مرا دید به سرعت بسویم دوید و خودش را با طنازی تمام در آغوشم انداخت و اکنون در کنارم نشسته است. ‏به نگاه…
ادامه مطلب ...