آشیان / برچسب آرشیوها:  شعر، ادبیات، شهرگان، اصغر فرهادی ،محمد حسن صفورا

برچسب آرشیوها:  شعر، ادبیات، شهرگان، اصغر فرهادی ،محمد حسن صفورا

سه شعر از محمد حسن صفورا

روز خوشبختی آه میان اینهمه جهل چه روز های خوشبختی پیدا می شوند روزهایی که ترا به نام صدا می زنند: ایران از فرش قرمز بگذر و پله ها را بالا بیا تا دوباره ثبت تاریخ شوی بنام عشق بنام آنچه حقوق انسان در جهانی ست که از آن محرومی …

بیشتر بخوانید