آشیان / برچسب آرشیوها:  شعر، توماس ترانسترومر، آزیتا قهرمان، سهراب رحیمی، کتاب، روشنای تاریکی، شهرگان

برچسب آرشیوها:  شعر، توماس ترانسترومر، آزیتا قهرمان، سهراب رحیمی، کتاب، روشنای تاریکی، شهرگان

دو شعر از توماس ترانسترومر

دو شعر از توماس ترانسترومر، کتاب «روشنای تاریکی»،   ترجمه‌: سهراب رحیمی و آزیتا قهرمان    غزل جنگلی تاریک را به ارث برده‌ام. کمتر به آنجا می‌روم. ولی روزی می‌آید که مردگان و زندگان جابجا شوند. آنگاه جنگل بجنبش درمی‌آید. ما چندان هم نومید نیستیم. دشوارترین جرائم  علی‌رغم تلاش پلیس‌های …

بیشتر بخوانید