In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

شعر، رضا ولی‌زاده، شهرگان، ادبیات

دو شعر از رضا ولی‌زاده

رضا ولی‌زاده، روزنامه نگار، نویسنده و شاعر، ورود به مطبوعات از سال 1377، مجری رادیو و تلویزیون، مدیر سایت بازنگار.  نجات‌دهندهاگر زنی را نیافته‌ای که با رفتنشنابود شویتمام زندگی‌ات را باخته‌ای.این رامنی می‌گویمکه…
ادامه مطلب ...