In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

شعر متعهد، چالش‌ها، تعهد، ضرورت‌ها، سپیده جدیری، پگاه احمدی، شیما کلباسی، داریوش معمار،

شعر متعهد؛ چالش‌ها و ضرورت‌ها / (بخش اول)

یک- شعر متعهد در تعریف امروزی‌اش، یا بهتر است بگوییم از نگاه شاعران امروز، چه مفهومی دارد؟ دو - جایگاه شعر متعهد و سیاسی در ادبیات امروز ایران و در مقایسه با جایگاه مستحکم چنین شعری در ادبیات پیش از انقلاب، کجاست؟ سه - نیاز به…
ادامه مطلب ...