آشیان / برچسب آرشیوها:  شهرزاد، آتش، شلاق، جان شعله‌ور، جمهوری اسلامی، ایران، شهرگان، مسعود نقره کار

برچسب آرشیوها:  شهرزاد، آتش، شلاق، جان شعله‌ور، جمهوری اسلامی، ایران، شهرگان، مسعود نقره کار

شهرزاد» را آتش زدند و با شلاق به جان شعله‌ورش افتادند

(بخش نهم) * مجيد تراب پور حلب بنزين را روی سر شهرزاد که توی چادر طناب پيچ شده بود و میانه‌ی منطقه‌ی سيمانی نشسته بود ريخت به طوری که تمام بدن شهرزاد بنزينی شد، و بعد بقيه بنزين را حلقه وار دور واطراف منطقه سيمانی خالی کرد. حسن بی بی …

بیشتر بخوانید