آشیان / برچسب آرشیوها:  شهروند، آیینه اصحاب، مجید میرزایی‏، اندیشه و قلم

برچسب آرشیوها:  شهروند، آیینه اصحاب، مجید میرزایی‏، اندیشه و قلم

شهروند آیینه اصحاب اندیشه و قلم

  نام هفته‌نامه شهروند  یکی از نام‌هایی بود که در اولین روزهای ورود به ونکوور مکرر به گوشم خورد و در همان هفته دوم چشمم به جمالش روشن شد. از همان نگاه اول، تنوع مطالب، پوشش اخبار سیاسی و فرهنگی و به ویژه صفحات ادبی و هنری آن برایم جالب …

بیشتر بخوانید