In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

شهرگان، دکتر پیمان وهاب‌زاده، شهروند‎ ،‎نبض دگرگونی، تکاپوی مردمی، جابجا شده

شهرگان‎ ‎نبض دگرگونی و تکاپوی مردمی است جابجا شده

شهروندی را زیستن، شناساندن، و نمونه بودن: این است آنچه از شهرگان ماندگار شده است. بیست سالگی خانواده‌ی شهروند بی‌سی (شهرگان) نشانگر زندگی پویای جامعه‌ای است مهاجر که از تجربه‌های تلخ تاریخی و…
ادامه مطلب ...