آشیان / برچسب آرشیوها:  شهریار هندی، مغضل قومی، فدرالیسم، قومیت

برچسب آرشیوها:  شهریار هندی، مغضل قومی، فدرالیسم، قومیت

چاره معضل قومی درایران :فدرالیسم یا سرکوب؟

 معرفی: شهریار هندی لیسانس علوم سیاسی را از داتشگاه تهران دریافت کرد و فوق لیسانس خود را نیز از مدرسه بازرگانی هاروارد، شعبه تهران کسب کرد. وی ضمن عضویت در انجمن اقتصاد انرژی ایران و کمیته انرژی ملی ایران و . . . به فعالیت‌های مطبوعاتی نیز دست زده‌است. مقالات …

بیشتر بخوانید