برچسب : شىدیدترین زمین‌لرزه

ایران رويدادها صفحه اول

شىدیدترین زمین‌لرزه ۲۰ سال اخیر ایران در سیستان و بلوچستان

شهرگان
شدت این زمین‌لرزه در امارات احساس شد روز سه‌شنبه، ۱۶-۴-۲۰۱۳، زمین‌لرزه‌ای به شدت ۷٫۸ درجه ریشتر منطقه مرزی بین استان سیستان و بلوچستان ایران و...