In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

شکل‌گیری ادبیات فمینیستی

تأثیر جنبش زنان ایران بر شکل‌گیری ادبیات فمینیستی

در چند دههٔ بعد از انقلاب اسلامی در ایران جنبش فمینیستی فراز و نشیب‌های زیادی داشته است. می‌توان گفت با تسلط دین بر حوزهٔ سیاست، زنان یکی از ابزارهای اصلی و هدف سیاست‌های تبعیض‌آمیز در سال‌های بعد از انقلاب قرار گرفتند. این مسئله می‌تواند…
ادامه مطلب ...