دیدگاه گزيده‌ها نقد و بررسی

تأثیر جنبش زنان ایران بر شکل‌گیری ادبیات فمینیستی

آزاده دواچی
در چند دههٔ بعد از انقلاب اسلامی در ایران جنبش فمینیستی فراز و نشیب‌های زیادی داشته است. می‌توان گفت با تسلط دین بر حوزهٔ سیاست،...