آشیان / برچسب آرشیوها:  شگردهای واقع‌گرایی جادویی

برچسب آرشیوها:  شگردهای واقع‌گرایی جادویی

در پی شناخت شگردهای واقع‌گرایی جادویی یا ادبیات جادو -۳

بخش سوم و پایانی  ۱- یکی از اهداف ادبیات جادویی، ساختن جهانی است با مرزهای شکسته و با این مفهوم که هر شخص نه منحصر به خود بلکه به‌صورت یک امتداد یا ادامۀ اجداد خود و حتی دیگر انسان‌هاست و یادآور این سخن سعدی که گفت: بنی‌آدم اعضای یکدیگرند…  ۲- …

بیشتر بخوانید

در پی شناخت شگردهای واقع‌گرایی جادویی یا ادبیات جادو – ۲

– بخش دوم –  ۱- تعریف جادو برابراست با تسخیر قوای طبیعی و فوق طبیعی و تأثیر روی اشخاص و اشیاء و دیگر امور از طریق خواندن افسون‌ها و اجرای آیین های رمزآلود. ۲- برای شناخت ادبیات واقع‌گرای جادویی نخست می‌بایست نوع داستان‌های «شگرف»، «شگفت‌آور» و «سوررئالیسم» را شناخت. ۳- …

بیشتر بخوانید

در پی شناخت شگردهای واقع‌گرایی جادویی یا ادبیات جادویی – ۱

– بخش نخست –  مادرم پیامبری بود با زنبیلی پر از معجز یادم نمی‌رود، در اولین سوز زمستانی النگویش را به بخاری تبدیل کرد «تارا محمد صالحی»  ۱- در این مقال ادبیات جادو، واقع‌گرایی جادویی، رئالیسم جادویی همه به یک معنا آمده، اما هر یک بنا به مقتضیات بکار رفته …

بیشتر بخوانید