In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

صدور حکم اعدام، عبدالرضا قنبری، زندان رضا شهابی، خواهان لغو این احکام، آزادی، زندانیان سیاسی و کارگری

اعتراض به حکم اعدام عبدالرضا قنبری و حکم زندان رضا شهابی

صدور حکم اعدام برای عبدالرضا قنبری و زندان برای رضا شهابی را محکوم می کنیم. ما خواهان لغو این احکام و آزادی کلیه زندانیان سیاسی و کارگری هستیمهم میهنان گرامی!بر پایه اخبار رسیده و در آستانه روز جهانی کارگر، در حالی که هنوز تعدادی از…
ادامه مطلب ...