In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

ضجه‌، سمیرم، توله خرس، شکنجه

ضجه‌هایی که در سمیرم از یاد نخواهد رفت!

دبیر انجمن حمایت از حیوانات می‌گوید، مردم سمیرم اصفهان خواستار مجازات عاملان شکنجه و کشتار سه خرس در این منطقه هستند. رضا جوالچی می‌افزاید، مردم همچنین خواستار بهبود عملکرد سازمان محیط زیست در این منطقه شده‌اند.…
ادامه مطلب ...