پیشنهاد سردبير دیدگاه گزيده‌ها نقد و بررسی

دو خوانش از مجموعه شعر «پدر»، اثر نعمت مرادی

شهرگان
۱- خوانش ابراهیم عالی‌پور شعر کوتاه  در ایران و ادبیات فارسی از قاعده و قانون خاصی پیروی نمی کند، (بحث قالب نیست، منظور فرم ظاهری...