In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

عبدالرحیم احمد پروانی، نگرانی‌های فزاینده، افزایش خشونت بر زنان، افغانستان

نگرانی‌های فزاینده از افزایش خشونت در برابر زنان

هنوز مدت زیادی از تبرباران یک زن در ولسوالی/فرمانداری غوربند ولایت/استان پروان نگذشته است که خبرهای دیگری از قتل زنان توسط مردان و یا خودکشی زنان در افغانستان به نشر می رسد. آماری که در این مورد ارایه می شود، به صورت وحشتناکی قابل نگرانی…
ادامه مطلب ...