آشیان / برچسب آرشیوها:  عبدالرحیم احمد پروانی، نگرانی‌های فزاینده، افزایش خشونت بر زنان، افغانستان

برچسب آرشیوها:  عبدالرحیم احمد پروانی، نگرانی‌های فزاینده، افزایش خشونت بر زنان، افغانستان

نگرانی‌های فزاینده از افزایش خشونت در برابر زنان

هنوز مدت زیادی از تبرباران یک زن در ولسوالی/فرمانداری غوربند ولایت/استان پروان نگذشته است که خبرهای دیگری از قتل زنان توسط مردان و یا خودکشی زنان در افغانستان به نشر می رسد. آماری که در این مورد ارایه می شود، به صورت وحشتناکی قابل نگرانی است. با نزدیک تر شدن …

بیشتر بخوانید