عبدالقادر بلوچ – شهرگان | Shahrgon https://shahrgon.com In touch with Diverse Iranian Community Thu, 22 Aug 2019 18:41:02 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.4 https://shahrgon.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-site-icon-512x512-white-32x32.jpg عبدالقادر بلوچ – شهرگان | Shahrgon https://shahrgon.com 32 32 خیر مقدم به سعید ملک‌پور و تقدیر از تلاش‌های تیم آزادسازی او از زندان جمهوری اسلامی ایران https://shahrgon.com/%d8%ae%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%84%da%a9%e2%80%8c%d9%be%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%84%d8%a7/ https://shahrgon.com/%d8%ae%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%84%da%a9%e2%80%8c%d9%be%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%84%d8%a7/#respond Thu, 22 Aug 2019 17:47:42 +0000 https://shahrgon.com/?p=81067 سعید ملک‌پور طراح وبسایت و برنامه‌ریز کامپیوتر، بعد از یازده سال زندان، با پرداخت وثیقه، مجوز مرخصی موقت سه‌روزه دریافت کرد و از زندان آزاد شد اما او  طی همین مدت از ایران خارج شده و به کانادا سفر کرده است. این خبر را مریم ملک‌پور، خواهر او با انتشار...

The post خیر مقدم به سعید ملک‌پور و تقدیر از تلاش‌های تیم آزادسازی او از زندان جمهوری اسلامی ایران appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d8%ae%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%84%da%a9%e2%80%8c%d9%be%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%aa%d9%82%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%84%d8%a7/feed/ 0
انگشت زخمی من و قبر گمشدۀ باب https://shahrgon.com/%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b4%d8%aa-%d8%b2%d8%ae%d9%85%db%8c-%d9%85%d9%86-%d9%88-%d9%82%d8%a8%d8%b1-%da%af%d9%85%d8%b4%d8%af%db%80-%d8%a8%d8%a7%d8%a8/ https://shahrgon.com/%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b4%d8%aa-%d8%b2%d8%ae%d9%85%db%8c-%d9%85%d9%86-%d9%88-%d9%82%d8%a8%d8%b1-%da%af%d9%85%d8%b4%d8%af%db%80-%d8%a8%d8%a7%d8%a8/#respond Wed, 12 Jul 2017 22:55:12 +0000 http://shahrgon.com/fa/?p=56090 [clear] انگشت اشاره دست چپم زیر دستگاه مانده بود و بند اولش له شده بود. در بخش اورژانس کارهای اولیه را انجام داده بودند. انگشتم باند پیچی شده بود و منتظر بودم تا یک هفته دیگر متخصص دست و جراح را ببینم. احتمال داشت که بند اول را کلاً قطع...

The post انگشت زخمی من و قبر گمشدۀ باب appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b4%d8%aa-%d8%b2%d8%ae%d9%85%db%8c-%d9%85%d9%86-%d9%88-%d9%82%d8%a8%d8%b1-%da%af%d9%85%d8%b4%d8%af%db%80-%d8%a8%d8%a7%d8%a8/feed/ 0
نظر خود را راجع به تبدیل شدنِ زندان اوین به پارک بنویسید https://shahrgon.com/%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%b4%d8%af%d9%86%d9%90-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%88%db%8c%d9%86/ https://shahrgon.com/%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%b4%d8%af%d9%86%d9%90-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%88%db%8c%d9%86/#respond Fri, 22 May 2015 16:26:38 +0000 http://shahrgon.com/fa/?p=46315 به نظر من هر چه تعداد پارک ‏ها بیشتر بشود، وضع ما بهتر می‏شود. البته به شرط آن که سربازان گمنامِ و بد نامِ نظام، پارک را تبدیل به زندان نکنند. اگر اوین پارک بشود و جلویش نیروی انتظامی پارک بشود، همان بهتر که زندان بماند و پارک نشود. چون...

The post نظر خود را راجع به تبدیل شدنِ زندان اوین به پارک بنویسید appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%b4%d8%af%d9%86%d9%90-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%88%db%8c%d9%86/feed/ 0
اگر رستم امام زاده بود https://shahrgon.com/%d8%a7%da%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%88%d8%af/ https://shahrgon.com/%d8%a7%da%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%88%d8%af/#comments Thu, 30 Apr 2015 22:36:55 +0000 http://shahrgon.com/fa/?p=45930 همانطور که می‏دانید رستم  یلی بود در سیستان که خدابیامرز فردوسی کردش رستم دستان. ضمن تشکر از آن مرحوم گرامی که در آن زمان، بیشتر از مسؤلین فعلی مملکت به استان ما توجه داشت، آرزو می‏کنم که ایکاش رستم یک امامزاده بود. شعرش هم می‏شد: که رستم ملایی بود در...

The post اگر رستم امام زاده بود appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d8%a7%da%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%88%d8%af/feed/ 1
دوباره در آغوش بهار غنوده‌ایم https://shahrgon.com/%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%ba%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%ba%d9%86%d9%88%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c%d9%85/ https://shahrgon.com/%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%ba%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%ba%d9%86%d9%88%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c%d9%85/#respond Sat, 21 Mar 2015 21:27:24 +0000 http://shahrgon.com/fa/?p=45220 دوباره به بهار رسیده‌ایم. پس از پشت سرگذاشتن فصل‌هایی که پاره‌هایی از خاطرات‌مان را نیز با خود‌برده‌اند، اینک دوباره در آغوش بهار غنوده‌ایم. دوباره بهاری شدیم؛ به تنِ لطیف شکوفه‌ها، به رگِ برگ سلام! به سبزینگیِ رویش و زایش، به بهار درود! به غم‌شویان، امیدبخشان، به زندگی سلام! همه محبسی‌یان،...

The post دوباره در آغوش بهار غنوده‌ایم appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%ba%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%ba%d9%86%d9%88%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c%d9%85/feed/ 0
چند مینیمال https://shahrgon.com/%da%86%d9%86%d8%af-%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%84/ https://shahrgon.com/%da%86%d9%86%d8%af-%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%84/#respond Thu, 05 Mar 2015 19:58:32 +0000 http://shahrgon.com/fa/?p=44848 عبور از چهارراه سگ با خاطری آسوده می‌دوید. نه غم نان داشت، نه غم جا. هرجائی را که دوست داشت بو می‌کشید و هر کجا که دلش می‌خواست می‌شاشید. رفتن و ایستادن را او تعیین می‌کرد. گاهی با گوش‌های آویزان سرش را بالا می‌گرفت وبه زن خیره می‌ماند. زن که...

The post چند مینیمال appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%da%86%d9%86%d8%af-%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%84/feed/ 0
هفت‌شنبه‌های بلوچ https://shahrgon.com/%d9%87%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%84%d9%88%da%86-12/ https://shahrgon.com/%d9%87%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%84%d9%88%da%86-12/#respond Fri, 27 Feb 2015 19:17:58 +0000 http://shahrgon.com/fa/?p=44737 ترسِ غرب از تحریم شدن حضرت رهبر تهدید فرموده‌اند که غرب را تحریم خواهند کرد. عمه جان از این تهدید حضرت رهبر بسیار به وجد آمده است. او پس از سردادن شعار دشمن شکن مرگ بر آمریکا، گفت که ما باید خیلی زودتر، این کار را آغاز می‌کردیم تا غرب...

The post هفت‌شنبه‌های بلوچ appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d9%87%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%84%d9%88%da%86-12/feed/ 0
هفت‌شنبه‌های بلوچ https://shahrgon.com/%d9%87%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%84%d9%88%da%86-11/ https://shahrgon.com/%d9%87%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%84%d9%88%da%86-11/#respond Fri, 20 Feb 2015 18:56:11 +0000 http://shahrgon.com/fa/?p=44608 خدا خیر ندهد وال استریت ژورنال را یکی نیست از ما بپرسد: “نانت نیست، آبت نیست، وال استریت ژورنال خواندنت چیست؟” در هفتۀ گذشته با این همه خبر بکش بکش در سطح جهان، این روزنامه برداشت و نوشت که آقا در هفته‏های اخیر به اوباما نامه داده است. من هم...

The post هفت‌شنبه‌های بلوچ appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d9%87%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%84%d9%88%da%86-11/feed/ 0
هفت‌شنبه‌های بلوچ https://shahrgon.com/%d9%87%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%84%d9%88%da%86-10/ https://shahrgon.com/%d9%87%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%84%d9%88%da%86-10/#respond Sat, 14 Feb 2015 01:53:05 +0000 http://shahrgon.com/fa/?p=44422 اندام استکبار جهانی حجت‌الاسلام محمودی، مدیر مدرسه‌ی کرمانی‌های قم گفت: «نامه‌ی رهبری به جوانان غربی، لرزه بر اندام استکبار جهانی انداخته است.» این حجت‌الاسلام اگر پست و مقام کوچکی داشت، آدم فکر می‌کرد که برای پیشرفت و ترقی ناگزیر است که چنین حرف‌هایی بزند؛ اما مدیریت مدرسه‌ی کرمانی‌های قم، کم...

The post هفت‌شنبه‌های بلوچ appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d9%87%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%84%d9%88%da%86-10/feed/ 0
 جذابیت مذهبی https://shahrgon.com/%d8%ac%d8%b0%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c/ https://shahrgon.com/%d8%ac%d8%b0%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c/#respond Sat, 07 Feb 2015 20:55:00 +0000 http://shahrgon.com/fa/?p=44343 نماز باروری خسرو ارتقایی، مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران گفته است که بارانی که جمعه شب گذشته در تهران بارید بر اثر باروری ابرها بوده است. باروری ابرها، شیوه‌ای مرسوم برای ایجاد بارندگی از طریق افزودن مواد لازم (عامل‌های باروری) به ابرهای مستعد است. وقتی این خبر را خواندم...

The post  جذابیت مذهبی appeared first on شهرگان | Shahrgon.

]]>
https://shahrgon.com/%d8%ac%d8%b0%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c/feed/ 0