آشیان / برچسب آرشیوها:  علیه هیبتِ قراضه افلاطون

برچسب آرشیوها:  علیه هیبتِ قراضه افلاطون

« علیه هیبتِ قراضه افلاطون »

گفتگو با مجموعه شعرِ “مادرد” اثرِ علی‌ عبدالرضایی   درآمد  هیبت قراضه افلاطون هنوز بر تنه ی ادبیات سنگینی می‌‌کند، همو که  تابلوی “ورودِ شاعران ممنوع” را بر سر درِ آرمان شهرش در “جمهوری” آویزان  و نویسنده را  شورشی خطاب می کند.پس از اوخلف اش ارسطو، ادبیات را از سیاست …

بیشتر بخوانید