In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

علی‌رضا زرین

یک غزل و یک شعر سپید از علیرضا زرّین

گفتی که از یادم نخواهی برد گفتی که از یادم نخواهی برد یا یاد من بادی که کاهی برد هرگز نمی خواهم گدایی کرد حتی گدایی را که شاهی برد ای پاره ی جانم مرا در یاب در تو روانم رود ماهی برد وقتی که خود را در تو می یابم آن دم که…
ادامه مطلب ...