In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

علی‌رضا زرین

یک غزل و یک شعر سپید از علیرضا زرّین

گفتی که از یادم نخواهی بردگفتی که از یادم نخواهی برد یا یاد من بادی که کاهی بردهرگز نمی خواهم گدایی کرد حتی گدایی را که شاهی بردای پاره ی جانم مرا در یاب در تو روانم رود ماهی بردوقتی که خود را در تو می یابم آن دم که…
ادامه مطلب ...