آشیان / برچسب آرشیوها:  عید ایرانی ها، سیمین دانشور، داستان کوتاه، ادبیات، شهرگان

برچسب آرشیوها:  عید ایرانی ها، سیمین دانشور، داستان کوتاه، ادبیات، شهرگان

عید ایرانی ها

پسرها با مادرشان تصمیم گرفتند برای عید ایرانی ها حاجی فیروز را نونوار بکنند. از بس از حاجی فیروز خوششان آمده بود، سگشان میکی از چشمشان افتاده بود. پدر معلم بود و هر چند آمریکایی بود حقوق گزاف نمیگرفت. مادر کوتاه بود و وقتی با پدر حرف میزد سرش را …

بیشتر بخوانید